KURULLAR

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Muzaffer Akıncı
H. Esra Ataoğlu
Haldun Ertürk
A. Baki Kumbasar
Ömer Sarılar
Fuat Şar
Mustafa Yenigün (Kurucu Başkan)
 
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı Zeynep Karaali
Genel Sekreterler Süleyman Ahbab
  Mehmet Burak Aktuğlu
  Gamze Çıtlak
  Mustafa Kemal Serez
  Mehmet Yiğit
Üyeler Muzaffer Akıncı
  H. Esra Ataoğlu
  Özlem Çokar
  A. Baki Kumbasar
  Savaş Öztürk
  Şule Poturoğlu
  Mehmet Mesut Sönmez
  Fuat Şar
  Mustafa Yenigün
 
KONGRE BİLİMSEL KURULU
Mustafa Ali Akçetin
Ali Osman Akdemir
Taner Alioğlu
Doğan Atlıhan
Gül Barut
Şeref Başal
Murat Baykal
Mehmet Mustafa Can
Ahmet Çetin
Cem Dane
Nilgün Selçuk Duru
Murat Elevli
Hikmet Feyizoğlu
B. Pınar Çilesiz Göksedef
Macit Koldaş
Feyza Önder
Ecder Özenç
Savaş Öztürk
Filiz Pehlivanoğlu
Belgin Petek
Yıldıray Savaş
Özgür Söğüt
Öznur Şen
Gönül Şengöz
Zafer Türkoğlu
Hüsametin Yaşar
Mustafa Yıldırım
Namık Yiğit
 Copyright @ 2019 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.