ANA KONULAR

 
Obezite Kılavuzlarda Neler Değişti? (10 Dakika Serbest Kürsü)
2019’da Akciğer Hastalıkları Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
2019 HT/HL/KAH Transplantasyon Hasta Yönetimi
Hasta Acile Geldi, Kimde Kaldı? Nutrisyon
Gastrointestinal Sistem Maligniteleri Diyabet 2019
Stroke Yönetimi: Primer/Sekonder/Tersiyer Koruma Pankreatit
Kime Hangi Görüntüleme? Ne Zaman? Nasıl? Osteoporoz
Asistan Eğitiminde Y Kuşağı Ne Bekliyor? Türkiye’de Doktor Olmak
  1. Dahiliyeci Olmak
  2. Acilci Olmak
  3. Cerrah Olmak
 Copyright @ 2019 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.