BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri özetinin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere en çok 500 kelimeden oluşacaktır. Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakterleri kullanmak mümkün değildir.

Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bildiri gönderimi için son tarih 15 Temmuz 2019’dur. Kongre Bilim Kurulu'nun değerlendirme sonuçları yazarlara 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bildirilecektir.

Bildiriler online olarak kongre internet sayfasından Sözel ve Poster kategorilerinde kabul edilecektir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Ayrıca mazeretsiz olarak bildiri sunmayan ve poster asmayanların kayıtları tutularak bir sonraki kongrede birinci isim olarak gönderecekleri bildirileri kabul edilmeyecektir.

TAM METİN GÖNDERİMİ
Gödneriken bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriniz için Tam Metni Word formatında bildiri sisteminde açılacak alandan sisteme yükleyebilirsiniz.

Kongrede Tam Metin Kitabı yayınlanacaktır.

GERİ BİLDİRİM
Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, sistemde tanımlanan adrese 2 Ağustos 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edilebilecektir.

 

 Copyright @ 2019 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.