KURULLAR

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
Muzaffer Akıncı
H. Esra Ataoğlu
Haldun Ertürk
A. Baki Kumbasar
Ömer Sarılar
Fuat Şar
Mustafa Yenigün (Kurucu Başkan)
 
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı Zeynep Karaali
Genel Sekreterler Süleyman Ahbab
  Mehmet Burak Aktuğlu
  Gamze Çıtlak
  Mustafa Kemal Serez
Üyeler Muzaffer Akıncı
  H. Esra Ataoğlu
  Özlem Çokar
  A. Baki Kumbasar
  Savaş Öztürk
  Şule Poturoğlu
  Mehmet Mesut Sönmez
  Fuat Şar
  Mustafa Yenigün
 
KONGRE BİLİMSEL KURULU
Mustafa Ali Akçetin
Ali Osman Akdemir
Taner Alioğlu
Doğan Atlıhan
Fatma Belgin Balcı
Gül Barut
Murat Baykal
Erdal Belen
Derya Büyükkayhan
Mehmet Mustafa Can
Turan Çalhan
Ahmet Çetin
Mustafa Reşat Dabak
Cem Dane
Filiz Topaloğlu Demir
Nilgün Selçuk Duru
Murat Elevli
Fazilet Erözgen
Hikmet Feyizoğlu
Sefer Günaydın
Abdullah Karataş
Macit Koldaş
Feyza Önder
Ecder Özenç
Faruk Özgör
Filiz Pehlivanoğlu
Belgin Petek
Yıldıray Savaş
Özgür Söğüt
Öznur Şen
Gönül Şengöz
Zafer Türkoğlu
Birgül Baştan Tüzün
Sinan Uzman
Sami Uzun
Hüsametin Yaşar
Mustafa Yıldırım
Murat Yılmaz
Namık Yiğit
 Copyright @ 2019 Haseki Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır.